Libellulidae – Acisoma – Pintails

Stout Pintail – Acisoma inflatum – Gambia Dragonfly photo

acisoma-inflatum-m-stout-pintail-wp-8-5856

Stout Pintail (m) Acisoma inflatum 8-3710 Web

Stout Pintail (m) Acisoma inflatum 3701 Web

Stout Pintail (m) Acisoma inflatum 3707 Web

Stout Pintail (f) Acisoma inflatum 8 -3107 Web

Stout Pintail (f) Acisoma inflatum 3752 Web